24-hour Hotline 2926 4111

Widening of Yuen Long Highway
(section between Lam Tei and Tong Yan San Tsuen)